Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

1. Szerzői jogok

Ez  a weboldal az Értsünk szót Kft. alapítóinak,  a Beszélj úgy, hogy érdekelje… és a Testvérek féltékenység nélkül tréningek magyarországi hivatalos képviselőinek ( dr. Skita Erika és Turáni Szabolcs) szellemi terméke. A tanfolyamok tartalmának és címének, valamint a weboldal tartalmának másolása, átdolgozása (vagy majdnem azonos, vagy hasonlóságot mutató átdolgozása is) tilos vagy díjköteles! Valamennyi tanfolyam és termék illetve a teljes weboldal is szerzői jogvédelem alatt állnak. A szöveg tulajdonosa, és a tanfolyamok jogosultjának írásbeli hozzájárulása nélküli használata kötelező díjfizetést von maga után. A jogosulatlan felhasználásnak büntető és polgárjogi következménye van.

Bármely az Értsünk szót által kidolgozott vagy licenszjogosultként tartott tréning/tanfolyam/workshop vagy az Értsünk szót által létrehozott termékek anyagának felhasználása, saját, gyakorlási célú használatot meghaladó használata, átdolgozása, átalakítása, hasznosítása tilos, kivételt képez, ha az Értsünk szót Kft. előzetes írásbeli engedélyt ad hozzá. Ezen tilalom megszegése minden esetben jogi következményeket von maga után.

Bármely tréning/tanfolyam/workshop elvégzése nem jogosít annak továbbadására, oktatására. Erre csak az Értsünk szót Kft-vel kötött szerződés és az abban foglalt feltételek teljesítése esetén van lehetőség.

2. Felelősség

Kizárólag csak saját felelősség mellett használhatók az ertsunkszot.hu domain oldalai, illetve az azokon közzétett bármilyen információ, utalás, hír. Sem utasításokként, sem egyértelmű nyilatkozatokként, csakis tájékoztató, figyelemfelkeltő információként értelmezhetőek a különböző (szöveges, képi, vagy hang formájú) tartalmak. A tartalmak, információk közzétevője, megjelenítője, vagy szerzője semmilyen erkölcsi, vagy anyagi felelősséggel nem tartozik a használatból eredő bármilyen,- közvetlen, vagy közvetett – jellegű kárért.
A weboldal és egyéb aldoménekhez tartozó oldalak elérése: Sem a tárhely üzemeltetője, sem az oldalak készítői, vagy tulajdonosai nem tudják garantálni az oldalakhoz, az ott megjelenített információkhoz történő folyamatos hozzáférést, a zavartalan folyamatosságú működést. A tárhely üzemeltetői és a weboldalak készítői, tulajdonosai semmilyen felelősséget nem vállalnak az oldalak elérésével kapcsolatos eseményekért.
Látogatók, felhasználók, vagy üzleti partnerek feltöltött, beküldött információi, dokumentumai eltűnésének, sérülésének esetére semmilyen felelősség nem terheli sem az üzemeletetőket, sem az oldalak szerkesztőit, tulajdonosait.
Reklámok, hirdetések az oldalakon más személy (cég) által csak külön erre irányuló szerződés és díjfizetés ellenében helyezhetők el. Az ilyen reklámok tekintetében (tartalom, információ) semmilyen felelősség nem terheli az Értsünk szót Kft-t.
Az internet és az informatikai hálózatok biztonsági kockázataiért, mint a hacker-támadások, vírusok, valamint az ilyen kockázatokból eredő károk, adatvesztések adatszivárgások, adatlopások következményeit a felhasználók, látogatók viselik. Az internet nyílt hálózatának tulajdonságai miatt az itt továbbított (letöltött, vagy beküldött) információk elérhetők lehetnek harmadik, esetleg rosszindulatú fél által is. Az adatok, információk esetleges rosszhiszemű felhasználásából eredő károkért, következményekért az Értsünk szót Kft. és a tárhely üzemeltetői nem felelnek.
Felhasználók, partnerek által feltöltött, beküldött és harmadik személy jogait sértő, törvénybe ütköző információt, tartalmat a szerkesztő, üzemeltető azonnal eltávolíthatja. Az adatok, információk előzetes ellenőrzésének jogát a szerkesztők fenntartják, de kötelező érvénnyel nem végzik el.
Figyelembe vett jogszabályok:
2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelemről és információs társadalomról szóló törvény). Jogsértő magatartást tanúsító felhasználókkal szemben az oldal üzemeltetői, vagy tulajdonosai eljárást kezdeményeznek.

3. Adatvédelem

Az ertsunkszot.hu domén weboldalainak adatai, szolgáltatásai legnagyobb részben hozzáférhetők a felhasználók azonosítása nélkül, tehát anonim módon. A tárhely üzemeltetői és a weboldalak készítői a látogatók által használt eszközök (számítógépek, mobil eszközök) internet azonosítóit, vagyis nyilvános IP címeit, az azokon használt operációs rendszerek fajtáját a megnyitott lapokat, az azokon töltött időt statisztikai céllal rögzítheti. Ezek az adatok nem személyes jellegűek. Egyes tartalmak, információk, letöltések csak személyes adatok megadásával lehetségesek. Ezen adatokat a felhasználó önkéntesen adja meg. Az 1992. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően, a személyes adatokat csak a törvényben szabályozott és a felhasználó által bármikor megismerhető módon kezeli a weboldalak tulajdonosa. Az email-ben, űrlapokon, vagy írásban, telefonon beküldött adatok megadásával a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a weboldalak készítői, tulajdonosai tárolják, kezeljék, statisztikai, piac- és közvélemény-kutatási célból felhasználják, a megadott címekre, elektronikus elérhetőségekre közvetlen üzeneteket küldjenek. Amennyiben a felhasználók – a külön megadott partneri, adatkezelői körre vonatkozóan – hozzájárultak ahhoz, hogy adataikat átadják, úgy az oldalak készítői, tulajdonosai ezt a hatályos jogszabályok figyelembe vételével megtehetik. Az üzemeltető jelen “Felhasználási feltételek”-kel tájékoztatja az adataikat megadó felhasználókat az adatkezelésről, annak céljáról.
A weboldalak “cookie”-kat azaz kisméretű szöveges programkódokat, adatfájlokat használhatnak, amelyek a felhasználók gépén tárolódnak és a látogatások azonosításra, egyes lapok újbóli megtekintésének megkönnyítésére szolgálhatnak. Ezeknek az adatfájloknak a tárolásáról, letöltődéséről a látogatók a számítógépük beállítása segítségével bármikor értesülhetnek, azok fogadását megtagadhatják, azokat bármikor eltávolíthatják. Egyes oldalak, tartalmak megfelelő megjelenítéséhez a felhasználói oldalon elhelyezett ilyen adatfájlok szükségesek. Amennyiben a felhasználó megtiltotta ezek letöltését, úgy vállalja, hogy az oldalak esetleg nem megfelelően jelennek meg, vagy a regisztrációhoz kötött tartalmak nem lesznek elérhetőek.
A weboldalak tulajdonosai, szerkesztői előzetes felhasználói jóváhagyás céljából értesítést, tájékoztatást küldhetnek harmadik féltől, adatkezelőtől, adatforrásból megszerzett – nem magánjellegű – címekre. Amennyiben ezek a felhasználók nem kívánnak kapni további tájékoztatót, értesítést a weboldalakkal, tartalmukkal, vagy azok tulajdonosainak tevékenységével, ajánlataival kapcsolatban úgy azt módjukban áll jelezni. Kérésükre adataikat törlik a nyilvántartásból.
A felhasználóknak lehetőségük van az oldalakon megjelölt adataik megadásával hírlevélre való feliratkozásra. A feliratkozás önkéntes és díjtalan. A díjmentes, nyilvános tartalmú hírlevelekről bármikor indoklás nélkül leiratkozhat bárki a weboldalakon elhelyezett e-mail címekre küldött e-mail, vagy a weboldalakon található üzenetküldő űrlapok útján. Ekkor a hírlevélhez kötődő adatait törli az adatkezelést végző. Amennyiben más hírlevélre is feliratkozott, vagy az oldalon regisztrált egy felhasználó, akkor ezekhez kötődő adatainak törlését egyszerre is kérheti. A feliratkozáshoz megadott adatok valódiságát, érvényességét, személyhez kötöttségét az üzemeletető nem vizsgálja, azonban a hamis, vagy megtévesztő adatok megadásából eredő bármilyen kárért, törvény és jogsértés következményeiért az adatok megadója felel.

Az ertsunkszot.hu domain-hez tartozó lapokhoz kapcsolódóan az adatok tulajdonosai önkéntesen, az oldalon megjelölt céllal adják meg adataikat. Ezért a törlés kérésig az egyébként a törvényeknek, jogszabályoknak megfelelő adatkezelés és információküldés miatt semmilyen kártérítési, vagy kompenzálási igénnyel nem léphetnek fel.
Az adatvédelemre vonatkozó, figyelembe vett jogszabályok:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. a 226/2003.sz. (XII. 13.) Kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

4. A Felhasználási feltételek és egyéb elemek változtatása

A http://www.ertsunkszot.hu weboldal és az ertsunkszot.hu domain-hez tartozó egyéb weboldalak tartalmát azok tulajdonosai a felhasználók külön értesítése nélkül megváltoztathatják. A hírlevelekre feliratkozott felhasználók a lényeges változtatásokról automatikus értesítést kaphatnak.
A jelen „Felhasználási feltételek” című rész, vagy annak részeiben (felhasználási feltételek, felelősség, adatvédelem),  történő esetleges módosításra a felhasználókat a weboldalak tulajdonosai, szerkesztői a weboldalon és hírlevélben figyelmeztetik.

Jelen Felhasználási feltétek legutóbbi frissítése: 2016. szeptember 8.

© Értsünk szót Kft., minden jog fenntartva

A Felhasználó az értsünkszót.hu oldalra történő belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó. Az értsünkszót.hu oldalon található tartalom az Értsünk szót Kft. szellemi tulajdona amely –saját használattól eltérően- nem használható fel semmilyen formában az Értsünk szót Kft. írásbeli beleegyezése nélkül.

A www.ertsunkszot.hu és a www.beszeljugy.hu az Értsünk szót Kft. számára bejegyzett domain nevek, így az ezekhez megtévesztésig hasonló név, vagy kifejezés harmadik személy által történő használata az Értsünk szót Kft. jogait sérti.