Adatkezelési nyilatkozat

Az oldal regisztrált vagy regisztráció nélküli használata jelen szabályzat kötelező érvényű elfogadásának minősül. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot indoklás vagy külön értesítés nélkül, akár visszamenőleg is megváltoztassa. A szabályzat minden oldal alján megtalálható ‘Felhasználási feltételek’ linkre kattintva érhető el. Változásainak nyomon követése a felhasználó felelőssége.

Az oldal működése

A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a felkerült anyagok elérhetőségének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlenség, adatbázis sérülés, illetéktelen használat stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget.

Regisztráció

Az oldal egyes funkcióinak használatához regisztráció szükséges.

A fórum használatához szükséges felhasználónevet és jelszót az Értsünkszót.hu küldi meg e-mailben a felhasználó kérésére.. A fórumot csak az Értsünkszót.hu tréningeken részt vevők vagy már részt vett személyek használhatják.

A felhasználónév utólagos megváltoztatására nincs mód. A jelszó a későbbiekben megváltoztatható.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az inaktív (több mint 6 hónapja nem használt) felhasználóneveket és az általuk feltöltött tartalmakat a felhasználási feltételekben szabályozott módon törölje.

Hozzászólások

Jelen szabályzatban fórum kifejezéssel hivatkozunk arra a felületre, amelyen hozzászólási lehetősége van a felhasználóknak

A hozzászólásokkal kapcsolatos mindennemű felelősség a hozzászólót terheli. Az oldal üzemeltetője valamint a kijelölt moderátorok jogosultak, de nem kötelesek a feltöltött hozzászólásokat ellenőrizni, és a szabályzat megsértése esetén külön értesítés nélkül törölni.

Tilos olyan hozzászólás elhelyezése, amely

 • Szerzői jogokat, személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sért,
 • Jogszabályba ütközik, vagy bűncselekményre, jogsértésre történő felhívást közöl,
 • Agresszív, személyeskedő, trágár, erotikus, rágalmazó, kötekedő, diszkrimináló vagy gyűlöletkeltő,
 • Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozás alapján hátrányosan megkülönböztető, illetve azt indokolatlanul firtató,
 • A beépített szószűrő szándékos kikerülésével tiltott szavakat használ,
 • Rendszeresen a témához nem kapcsolódó hozzászólásokkal zavarja a fórum használatát,
 • Feltűnően zavarja a kulturált, folyamatos eszmecserét,
 • Politizál, szándékosan politikai álláspontot sejtet vagy firtat,
 • Reklámot tartalmaz.

A felhasználó a fórum használatával hozzájárul, hogy hozzászólásai a fórum olvashatóságának megóvása érdekében akkor is elérhetőek maradjanak, ha a regisztrációja törlésre kerül. Ilyen esetben a hozzászólások ‘Törölt felhasználó’ név alatt fognak megjelenni, és a továbbiakban nem lesznek a személyéhez köthetőek.

Üzenetküldés

Az oldal belső üzenetküldője segítségével csak személyre szóló üzenetek küldhetők, reklámüzenetek kiküldésére nem használható. Reklámnak minősülnek azok az üzenetek is, amelyek az Értsünkszót.hu külön engedélye nélkül több felhasználónak lettek kiküldve és honlapcímet tartalmaznak, akkor is, ha a küldőnek nem fűződik érdeke a honlap reklámozásához.

Egyéb rendelkezések

A felhasználási feltételek megsértése a hozzászólások vagy a felhasználónév külön figyelmeztetés nélküli törlésével, a hozzászólások időleges tiltásával, vagy az adott felhasználó IP cím, felhasználónév vagy egyéb egyedi jellemzők alapján történő kitiltásával járhat. A szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó külön figyelmeztetés és indoklás nélküli kitiltására.

Az Értsünk szót Kft.az Adatvédelmi tájékoztató jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Értsünk szót Kft. az Adatkezelési Tájékoztatóját (AT-t), saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja, a változtatásokat pedig valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az Értsünk szót Kft. elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, azonban a rendszer használatából eredő esetleges károkért nem tud felelősséget vállalni.

Az Értsünk szót Kft. hasonlóképpen elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban található adatkezelési elvek, elvárások, melyeket az Értsünk szót Kft. saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

Személyes adatok kezelése és felhasználása

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Az Avtv. 3. §. Szerint

„Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli”.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi”.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adattovábbítás módja, azokban az esetekben, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását kéri erre, online kapcsolat, heti gyakorisággal.

A Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető.

Az Értsünkszót.hu az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

Cookie-k

A weboldal böngészés közben cookie-kat állíthat elő az Ön számítógépén. Ezek alapján a weboldal egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit. A cookie-kat kizárólag a statisztikához használjuk.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Az adatokat az Értsünkszót.hu 30 napig tárolja.

Mint felhasználó hozzájárulok a regisztrációban megadott adataim, nevem, lakcímem és e-mail címem és egyéb adatok tárolásához a 30. nap után is, visszavonásomig.

Mint felhasználó a regisztrációs kérelmem alapján egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy Értsünkszót.hu e-mail címemre, rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön.

Az Értsünkszót.hu, amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő adatai, elérhetősége

Értsünk szót Kft.

9134 Bodonhely, Dózsa Gy. u.47.

Telefon: +36 20 9573356